Ottobre 17, 2017

Segue un confronto basato sul Padre Nostro fra dialetto tarantino e dialetto salentino, nelle versioni settentrionale (brindisino), centrale (leccese) e meridionale:

Segue un confronto basato sul Padre Nostro fra dialetto tarantino e dialetto salentino, nelle versioni settentrionale (brindisino), centrale (leccese) e meridionale:

Segue un confronto basato sul Padre Nostro fra dialetto tarantino e dialetto salentino, nelle versioni settentrionale (brindisino), centrale (leccese) e meridionale:

Táte nuéstre (tarantino)

Táte nuéstre

ca stéje jindr'a le cíjele

cu ssije sandefecáte 'u nóme túve

cu avéne 'u règne túve

cu ssija fatte 'a vulundá' ttóve

a ccume 'Ngíjele accussíne 'ndèrre.

Dànne ósce a nnúje 'u páne nuèstre e pp'ogne ggiúrne

e llívene a nnúje le díebbete nuèstre

a ccúme nú' le leváme a lle debbetúre nuèstre

e nnò ffá' ca n'abbandúne à 'ndendazzióne

ma lìbberene d'ô mále.

Àmën.

Tani nueštru (brindisino)
Tani nueštru

ca štaj a 'n'cielu

cu ssia santificatu lu nomi tua

cu veni lu regnu tua

cu ssia fatta la vuluntati tua

comu a 'n'cielu cussì a 'n'terra

tanni osci lu pani nueštru
sciurnalieru

e pirdùnini li piccati nueštri

comu nui li pirdunamu alli debbituri
nueštri

e no ndi 'ndùciri 'n'tanta??iuni

ma lìbberandi ti lu mali.

E cussì ssia.

Pa?re nešciu (leccese)
Pa?re nešciu

ca staj an cielu

cu ssia santificatu lu nume tou

cu bbegna lu regnu tou

cu ssia fatta la uluntà toa

comu a 'n'cielu cussì a 'n'terra

danni osce lu pane nešciu sciurnalièru

e perdùnani li peccàti nešci

comu nui li perdunàmu alli debbitóri
nešci

e nun nni 'ndùscere 'n'tenta??ióne

ma lìbberani te lu male.

E cussì ssia.

Padre nošciu (salentino meridionale)
Padre nošciu

ca staj'n'cielu

cu ssia santificatu lu nome tou

cu vvegna lu regnu tou

cu ssia fatta la vuluntà toa

comu'n'cielu cussì'n'terra

danne osci lu pane nošciu sciurnalièru

e pirdùnane li piccàti nošci

comu nui li pirdunàmu alli debbitóri
nošci

e nun nne 'nnùscere 'n'tanta??ióne

ma lìbberane de lu male.

E cussì ssia.

Altri articoli

  • Luglio 17, 2024
    AFOM Mauriziano Sant’Antonio Abate nella mano sinistra tiene il libro con la regola dell’Ordine Antoniano?
  • Luglio 16, 2024
    La Fòcara 2017 Paolo Del Debbio L’Homo Novoliensis ha fatto la Fòcara una memoria che rivive e la sentite dentro di voi

Eventi e Feste

Eventi e Feste

Schede

Schede